ขนมปังคิวบิก

ขนมปังโฮลวีตเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว
…จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรา…

Our Core Values

BELIEVE health as top priority:
เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากอาหารทุกๆ คำที่เราทานเข้าไป

INSPIRE healthier living:
เราจึงมุ่งเน้นผลิตขนมปังที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของสังคมคนรักสุขภาพ

DELIVER Fresh, Clean, High Quality:
เราใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบทุกชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าขนมปังของเราต้องสด ใหม่ สะอาด และผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้น

MAINTAIN our uncompromising system:
เราตรวจสอบและพัฒนากระบวนการผลิตอยู่เสมอ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสะอาด
ของทุกขั้นตอนการผลิต

COMMIT to bring the best:
เรามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

…ร่วมก้าวเดินไปสู่สุขภาพที่ดีด้วยกันกับเรา…